Prihlasovacie informácie

Náš program odporúčame pre deti prvého stupňa základných škôl a predškolákov.

(Odporúčaná veková skupina: od 5 do 11 rokov.)

 

Ríša rozprávok víta svojich návštevníkov od 03. do 04. júna 2024

Programy začínajú o 10:00 a trvajú každý deň do 15:30.

 

V uvedené dni je program Ríše rozprávok určený pre deti zo škôl a škôlok s vyučovacím jazykom slovenským.

   KÚPA LÍSTKOV: 

Cena celodenného výletu je  27,- € / dieťa

 

Cena vstupenky zahŕňa obed a olovrant.

Program, ako aj obed a občerstvenie pre sprevádzajúcich učiteľov je ZDARMA!

Postup registrácie

1. Do programu Ríše rozprávok sa môžete prihlásiť vyplnením nižšie uvedeného formulára.

2. Po obdržaní Vašej správy overíme voľnú kapacitu a v odpovedi potvrdíme vašu rezerváciu, alebo ponúkneme náhradný termín.

3. REZERVÁCIA/CENY:

Rezervácia je platná po uhradení zálohovej faktúry vo výške 50% z ceny vstupeniek.

   KÚPA LÍSTKOV: 

Cena celodenného výletu je  27,- € / dieťa

 

Cena vstupenky zahŕňa obed a olovrant.

Program, ako aj obed a občerstvenie pre sprevádzajúcich učiteľov je ZDARMA!

 

Za účelov vystavenia zálohovej faktúry žiadame o zaslanie nasledovných údajov:

4. Zálohovú faktúru je potrebné uhradiť do 10 dní od jej vystavenia. Po prijatí zálohy vám obratom potvrdíme počet rezervovaných miest.

 

5.  Zvyšných 50% z ceny vstupeniek je potrebné uhradiť na mieste. Tlačenú verziu faktúry si môžete vyzdvihnúť na mieste.

Dôležité!

V prípade, že sa niektoré z detí nebude môcť výletu do Ríše rozprávok zúčastniť (z dôvodu choroby a pod.), bude toto zohľadnené a konečná cena bude upravená tak, aby zodpovedala počtu detí, ktoré sa na akcii zúčastnili.

Prihláste svoju skupinu už dnes!