2024

02. - 04. júna 2024
Kolárovo (Slovensko)

Programy

Všetky deti, ktoré prídu navštíviť našu Ríšu rozprávok, rozdelí princezná Krasuľka do dvoch skupín A a B (o rozdelení vás budeme informovať týždeň vopred). Program oboch skupín bude prebiehať paralelne.

9:30 | Príchod

Adresa miesta príchodu: Mestské kultúrne stredisko, Kostolné námestie 4. Kolárovo 946 03 Slovensko

Autobusy s malými vandrovníkmi v Kolárove privítajú rozprávkový hrdinovia. Ku každej skupine sa pripojí rozprávková bytosť, ktorá bude skupinu sprevádzať a pomáhať jej počas celého putovania Ríšou rozprávok.

 

 

10:00 | – Kráľ Fidibald II. uvíta deti vo svojom paláci (v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska).

 

 

10:15 – 12:00 | Divadelné predstavenie

 Cisárove nové šaty

(rozprávka v dvoch dejstvách)

 

 

12:00 – 13:00 | Obed v neďalekej reštaurácii.

 

 

13:00 | Túlačka bláznivou cestičkou v Ríši rozprávok

 

 

STRETNUTIE: o 13:00 pred Mestským kultúrnym strediskom.

Dobrodružná, veselá prechádzka k zázračnému mostu, kde deti môžu vstúpiť do Ríše rozprávok cez neviditeľnú bránu Ríše rozprávok.

 

 

13:20 | Návšteva Ríše rozprávok

 

Areál vodného mlyna, okolitý les a lúka sa stanú kulisou pre rozprávkové stanovištia, kde deti spevom, tancom, svojou zručnosťou a dôvtipom získajú zaslúžené odmeny, ktoré pozberajú do vreca od dúhového čarodeja Cypriána Čárimári. Plné vrece odmien našim pocestným nakoniec na Moste zázrakov otvorí truhlicu s pokladom, ktorý si spolu s dobrodružstvom uloženým vo svojich srdciach, odnesú domov.

 

 

15:00 | Olovrant pri vodnom mlyne.

Deti si dajú olovrant spolu s rozprávkovými bytosťami.

 

 

15:30 | Rozlúčka

9:30 | Príchod

Adresa miesta príchodu: Mestské kultúrne stredisko, Kostolné námestie 4. Kolárovo 946 03 Slovensko

Autobusy s malými vandrovníkmi v Kolárove privítajú rozprávkový hrdinovia. Ku každej skupine sa pripojí rozprávková bytosť, ktorá bude skupinu sprevádzať a pomáhať jej počas celého putovania Ríšou rozprávok.

 

 

10:00 | Túlačka bláznivou cestičkou v Ríši rozprávok

 

STRETNUTIE: o 10:00 pred Mestským kultúrnym strediskom.

Dobrodružná, veselá prechádzka k zázračnému mostu, kde deti môžu vstúpiť do Ríše rozprávok cez neviditeľnú bránu Ríše rozprávok.

 

 

10:20 | Návšteva Ríše rozprávok

 

Areál vodného mlyna, okolitý les a lúka sa stanú kulisou pre rozprávkové stanovištia, kde deti spevom, tancom, svojou zručnosťou a dôvtipom získajú zaslúžené odmeny, ktoré pozberajú do vreca od dúhového čarodeja Cypriána Čárimári. Plné vrece odmien našim pocestným nakoniec na Moste zázrakov otvorí truhlicu s pokladom, ktorý si spolu s dobrodružstvom uloženým vo svojich srdciach, odnesú domov.

 

 

12:00 – 13:00 | Obed v neďalekej reštaurácii.

 

 

13:00 | – Kráľ Fidibald II. víta deti vo svojom paláci (v divadle Mestského kultúrneho strediska).

 

13:15 | Divadelná hra

 Cisárové nové šaty

(rozprávka v dvoch dejstvách)

 

 

15:00 | Oloverant v Paláci krála Ferdinanda II.

Deti si dajú olovrant spolu s rozprávkovými bytosťami.

 

 

15:30 | Rozlúčka

 

MENU

Na obed a olovrant ponúkame na výber z dvoch možností:

Obed

Olovrant

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Parkovanie:
Po príchode sa autobusy skupín stretnú s našimi rozprávkovými hrdinami / bytostami pred Mestským
kultúrnym strediskom. 

Ku každej skupine sa pripojí jedna Rozprávková hrdina, ktorá po príchode

uvedie presnú adresu, kde môže vodič autobusu zaparkovať autobus po vystúpení svojich

cestujúcich, príp. aj adresu, kam majú ísť po sérii programov, v určenom čase.


Obed-Olovrant: 
Skupina A:
Obed si môžete dať v Mestskom kultúrnom stredisku
Olovrant dostanú od rozprávkových hrdinov v areáli vodného mlyna

• Skupina B:
Obed si môžete dať v reštaurácii pri Mestskom kultúrnom stredisku
Po divadelnom predstavení dostanú olovrant priamo na mieste od rozprávkových hrdinov.


Počasie: 
Pripravení sme aj na prípadné nepriaznivé počasie. Lokality Ríše rozprávok je možné navštíviť aj v daždi.


V areáli Vodného mlyna pripravujeme stany. Divadelné predstavenie bude odohrané v Mestskom
kultúrnom stredisku.


Programový cyklus organizuje Bratislavské Medzinárodné divadlo Meteorit.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na nasledujúcom telefónnom čísle:

Telefón: +421 907 132 616

S úctou,
Sir Augustín Kdebolotambolo
Veľvyslanec Ríše rozprávok

Prihláste svoju skupinu už dnes!